Tuyển dụng Tháng 5 + Tháng 6

Tuyển Dụng Tháng 5 + Tháng 6 Đức Phát
Để chuẩn bị cho việc mở tuyến mới và phát triển lớn mạnh Đức Phát bổ sung tuyển dụng các vị trí như bên dưới.
Rất mong kết nối được những nhân sự phù hợp đồng hành cùng Đức Phát xây dựng giá trị vững bền.

Đặt vé